آرشیو اخبار شهدای اقبالیه

رونمایی از سایت شهدای اقبالیه

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است.

این سایت در مراسمی در ایام هفته ی دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان استان قزوین و شهرستان اقبالیه افتتاح و رونمایی می شود.

رونمایی از سایت شهدای اقبالیه

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است.

این سایت در مراسمی در ایام هفته ی دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان استان قزوین و شهرستان اقبالیه افتتاح و رونمایی می شود.

سایت شهدای اقبالیه افتتاح می شود

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است.

این سایت در مراسمی در ایام هفته ی دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان استان قزوین و شهرستان اقبالیه افتتاح و رونمایی می شود.

سایت شهدای اقبالیه افتتاح می شود

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است.

این سایت در مراسمی در ایام هفته ی دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان استان قزوین و شهرستان اقبالیه افتتاح و رونمایی می شود.