مشخصات
نام شهید :  صفت اله صادقی
وضعیت تاهل : مجرد
نام پدر :  فتح اله
تعداد پسر : -
نام مادر :  فاطمه تعداد دختر : -
تاریخ تولد :  1348/01/03 تحصیلات :  پنجم ابتدایی
تاریخ شهادت:  1363/04/14 رشته : -
محل تولد : خدابنده - آغوزلو محل شهادت :  بانه
نام عملیات : - مزار شهید : شهر اقبالیه
زندگی نامه
-
خاطرات
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
وصیت نامه
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
تصاویر