مشخصات
نام شهید : پنجعلی اینانلو
وضعیت تاهل : متاهل
نام پدر : شیرعلی تعداد پسر : 2
نام مادر : نساء بیگم
تعداد دختر : 4
تاریخ تولد : 1330/04/19 تحصیلات : سوم ابتدایی
تاریخ شهادت: 1366/04/16 رشته : -
محل تولد : قزوین
محل شهادت : ماووت
نام عملیات : - مزار شهید : البرز- کرج
زندگی نامه
-
خاطرات
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
وصیت نامه
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
تصاویر