ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت نام عملیات توضیحات
1 ابراهیم شکر ارداقی علیجان 1342/05/06 1363/01/26 جزیره مجنون ...
2 ابولفضل الهیاری موسی 1345/11/20 1362/12/07 جزیره مجنون ...
3 ابولفضل نوروزی اکبر 1345/10/05 1363/12/24 جزیزه مجنون ...
4 احمد بابایی پاشا 1340/05/02 1361/01/02 شوش ...
5 احمد عزیزی غلامعلی 1344/02/01 1361/08/25 فکه ...
6 اسد الله آقا محمدی صفت الله 1334/01/05 1359/03/14 نقده ...
7 اصغر چاوله یوسف 1345/08/05 1367/01/29 فاو ...
8 امامعلی نظری مظفر 1347/03/07 1364/11/26 فاو ...
9 امیر عسگری ارسلان 1348/01/01 1367/03/15 اسلام آباد غرب ...
10 برجعلی رمضانی علی اکرام 1344/09/12 1366/04/01 نفت شهر ...
11 پناهعلی رفیعی ناد علی 1328/10/02 1366/01/04 شلمچه ...
12 پنجعلی اینانلو شیر علی 1330/04/19 1366/04/16 ماووت ...
13 کرمعلی حاجی قربانی ابولقاسم 1344 1392/04/13 جانباز شهید ...
14 حاجعلی آغاسی محسن 1316/11/12 1363/01/23 جزیزه مجنون ...
15 حبیب الله شریفی رجبعلی 1347/06/01 1367/01/22 پاسگاه زید ...
16 حسن سهرابی عباسعلی 1342/07/20 1361/10/23 حسینیه آبادان ...
17 حسن قنبری کتابعلی 1346/09/05 1368/01/24 اسلام آباد غرب ...
18 حسین بلخکانلو فولاد 1347/09/06 1367/04/23 بیات ...
19 حسین حنیفی قربانعلی 1345/01/08 1366/02/01 بانه ...
20 حسین کریمی ابولفتح 1344/03/19 1364/04/19 شرهانی ...
21 حسینعلی نوروزی شعبانعلی 1337/09/05 1360/11/12 کرخه نور ...
22 حیدر علی جعفری کتابعلی 1316/03/02 1365/12/10 شلمچه ...
23 ذبیح الله والمرزیاری عبدالله 1344/03/04 1365/01/26 زبیدات ...
24 ذکریا شیری شعبانعلی 1365/09/01 1394/09/04 سوریه ...
25 ذولفقار محمدی شکرعلی 1345/05/01 1365/04/14 سومار ...
26 راهله کریمی اسماعیل 1339/01/01 1366/12/17 پیربازار رشت ...
27 رجبعلی نوروزی اصغر 1333/08/05 1365/10/04 خرمشهر ...
28 رضا حاجی وهابی حیدر 1345/08/05 1363/12/24 جزیره مجنون ...
29 رضا خانی کشمرزی عزیز الله 1345/02/15 1361/04/27 شلمچه ...
30 رضا نوروزی محمد تقی 1345/06/05 1362/12/04 طلائیه ...
31 رمضانعلی علی عسگری محمد حسن 1328/08/03 1361/08/15 عین خوش ...
32 روح الله صمدی علی اکبر 1344/01/03 1369/02/18 گزیل پاوه ...
33 زیاد علی آشوری قدیر علی 1341/06/10 1360/06/11 سرپل ذهاب ...
34 سبز علی اینانلو شیرعلی 1339/09/20 1361/03/03 شلمچه ...
35 سلیمان کرمی محمد 1341/01/01 1364/11/25 اروند کنار ...
36 سید اکبر خضری سید اصغر 1345/06/02 1365/11/21 شلمچه ...
37 صفت الله صادقی فتح الله 1348/01/03 1363/04/14 بانه ...
38 صفدر ملانجفی رحمت 1340 1360/11/25 گلخانه ...
39 صفر علی فیض بیگدلی رحیم 1309/01/03 1362/12/07 جزیره مجنون ...
40 عباس خمسه کرمی محمد حسن 1346/06/20 1367/03/29 مهران ...
41 عبد الله ایمانی دده کش 1345/01/10 1366/12/02 ماووت ...
42 عبد الله بابایی عباسعلی 1344 1366/12/18   ...
43 عبد الله برینی ید الله 1327/12/13 1367/01/28 گلی گاور اشنویه ...
44 عبد الله محبی محمد 1343/03/04 1362/10/01 سقز ...
45 علی اکبر حنیفی اصغر 1319/07/01 1365/02/21 اشنویه ...
46 علی اوسط الهیاری اصغر 1330 1361/02/10 خرمشهر ...
47 علی محمدی یعقوبعلی 1339/05/05 1393/12/26 جانباز شهید ...
48 علی نوروزی محمد تقی 1342/04/09 1364/11/26 فاو ...
49 علی یوسفلو لطفعی 1345/05/04 1365/04/28 پیرانشهر -گردانه ...
50 عیسی بیگدلی عبدالعلی 1334/11/30 1363/03/15 بانه ...
51 عین الله فلاح حسن 1340/01/02 1362/03/31 قصرشیرین - پایگاه خوره خوره ...
52 عین الله مقدم زرندی اژدر 1344/01/02 1363/12/18 پسوه-پادگان ...
53 غلامرضا دولتی محمود علی 1343/11/01 1362/10/30 فکه ...
54 غلامرضا قنبری         ...
55 فتحعلی قربانی کمند علی 1337/04/05 1362/08/26 حاج عمران ...
56 فرهاد شالی شعبانعلی 1345/09/06 1366/01/20 قلاویزان ...
57 فیاض خدابنده لو         ...
58 قدرت الله مندومی         ...
59 قربانعلی حنیفی اصغر 1342/01/01 1363/01/28 جزیره مجنون ...
60 شهید شهسواری          
61 محرم حاج آقاسی محمود 1347/01/05 1364/11/27 فاو ...
62 محرم منفرد قاسمعلی 1339/11/25 1366/12/16 سقز ...
63 محرمعلی رحمانی حجت الله 1338/06/08 1361/01/28 اهواز ...
64 محرمعلی نوروزی محمد حسین 1337/09/03 1364/11/27 اروند رود ...
65 محمد اسماعیل عسگری محمد رضا 1342/05/05 1365/10/04 ام الرصاص ...
66 محمد امامقلی فیض الله 1345/07/01 1366/04/22 بانه ـ هفتاش ...
67 محمد آشوری رمضان 1349/01/10 1366/12/26 پاسگاه زید ...
68 محمد ستاری         ...
69 محمد علی آقا محمدی ابولفتح 1341/01/05 1360/12/11 میمک ...
70 محمد میرزایی حجت الله 1346/04/03 1366/05/03 میمک ...
71 محمد میرزایی گرز علی 1341 1361/07/11 سومار ...
72 محمد نجفی گرزعلی 1341/01/07 1361/07/11 سومار ...
73 مرتضی خمسه محمد علی 1348/04/05 1369/02/09 ایلام ...
74 مصطفی اسحاقی         ...
75 موسی حاجی آغاسی ابولقاسم 1337/05/07 1360/11/22 تنگه چزابه ...
76 مهدی برینی رستم 1342/09/02 1359/10/27 سوسنگرد ...
77 مهدی جوادی اینانلو علی 1342/02/07 1360/09/27 گیلانغرب - شیاکو ...
78 نظامعلی حاجی محمدی ید الله 1345/02/04 1367/01/21 قلاویزان ...
79 نظامعلی صفری هدایت اله 1313/07/19 1391/04/20 جانباز شهید ...
80 وحید حاجی آقاسی غلامحسن 1344/10/15 1362/12/07 جزیره مجنون ...
81 ولی الله محمدی حمد الله 1343/01/01 1362/09/21 مهاباد - پایگاه مائین بل ...
82 هادی حاجی آقاسی محرم 1336/12/02 1361/02/16 خرمشهر ...
83 هاشم برینی رستم 1341/01/17 1360/09/27 بستان - پل سابله ...
84 یوسف فعله قزوینی ابراهیم 1346/08/08 1366/03/13 میمک ...
85 علیرضا سعیدی ید الله 1342/01/09 1361/08/17 اهواز ...