مشخصات
نام شهید : ذبیح اله ولمرزیاری
وضعیت تاهل : متاهل
نام پدر : عبدالله تعداد پسر : -
نام مادر : خدیجه تعداد دختر : 1
تاریخ تولد : 1344/03/04 تحصیلات : پنجم ابتدائی
تاریخ شهادت: 1365/01/26 رشته : -
محل تولد : خدابنده زرین آباد
محل شهادت : زبیدات
نام عملیات : - مزار شهید : خدابنده -زرین آباد
زندگی نامه
-
خاطرات
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
وصیت نامه
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
تصاویر