مشخصات
نام شهید :  محرم منفرد
وضعیت تاهل : متاهل
نام پدر :  قاسمعلی تعداد پسر : 1
نام مادر :  یمن تعداد دختر : 2
تاریخ تولد :  1339/11/25 تحصیلات : مقدماتی
تاریخ شهادت:  1366/12/16 رشته : -
محل تولد : تهران
محل شهادت :  سقز
نام عملیات : - مزار شهید : زنجان - خدابنده
زندگی نامه
-
خاطرات
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
وصیت نامه
به زودی درج می شود وبسایت در حال تکمیل است .
تصاویر